56180.30 ரூபா நிதியை வழங்கியுள்ளார்

வயாவிளானை சேர்ந்த பிரான்ஸ் நாட்டில் வாழும் திரு. துஷ;யந்தன் வேலாயுதபிள்ளை அவர்கள் வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான...

நிதி வழங்கியுள்ளார்கள்.

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் "சேர்வோம் செயலாற்றுவோம்" (தரணிவாழ் மக்கள் ஒன்றியம்) நிதிக்கு...

100000.00 ரூபா வழங்கியுள்ளார்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் வசிக்கும் திரு இரத்தினம் இராசேந்திரம் தரணிவாழ் மக்கள் ஒன்றிய கணக்கிற்கு (வயாவிளான் மீள்...

487931.81 ரூபா வழங்கியுள்ளார்

வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம் அவுஸ்ரேலியா அமைப்பினர் வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் வைப்பு...

250400.00 ரூபா நிதியை வழங்கியுள்ளார்.

வயாவிளானை சேர்ந்த லண்டனில் வாழும் திரு. வல்லிபுரம் யோகராசா அவர்கள் அவரது சொந்த நிதியில் இருந்து...

100000.00 ரூபா வழங்கியுள்ளார்

வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம் பிரான்ஸ் அமைப்பினர் வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் செயற்பாட்டிற்கு...

2 தெனனங் கன்று, 1 பழ கன்று வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

வயாவிளான் மானம்பிராய் பிள்ளையார் அறக்கட்டளை நிதியத்தால் J-245, J-244, J-252 பிரிவில் உள்ள பயனாளிகளுக்கு குடும்பத்திற்கு...

புதிய துவிச்சக்கர வண்டி வழங்கப்பட்டது.

வயாவிளானை சேர்ந்த அமர் முருகேசு ஜெயசிங்கம் அவர்களின் நினைவாக அவர்களின் பிள்ளைகளினால் ஊரெளு அக்சீலியம் விடுதியில்...

3000 ரூபாய் வழங்கலை ஆரம்பித்து வைத்துள்ளார்கள்.

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அனுசரணையில் வயாவிளான் அமரர்கள் சுப்ரமணியம், சரஸவதி நிதியத்தினர் ஊரெளு...

மாதாந்தம் 3000 ரூபாய் வழங்கலை ஆரம்பித்து வைத்துள்ளார்.

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அனுசரணையில் ஊரெளு விடுதியில் தங்கி வயாவிளான் மத்திய கல்லூரியில்...

சமீபத்திய செய்திகள்

பிரபலமான பதிவுகள்