4 மாணவர்களுக்கு அவர்களின் உயர்தரகல்வி பயன்பாட்டுக்கு தலா 20000.00ரூபா வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் தரம் 5 புலமைப்பரீட்சையில் சித்தி பெற்று வயாவிளான்...

சிவசக்தி முன்பள்ளி சிறார்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் நடாத்தப்படும் சிவசக்தி முன்பள்ளியில் முதலாம், இரண்டாம் பிரிவுகளில்...

நிதி உதவி வழங்கியவர்கள் விபரம்.

வயாவிகான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் செயற்படுத்தப்படும் சுய முயற்சிக்கான வட்டியில்லாத மீள் செலுத்தப்படும்...

இரண்டு மடிக்கணணிகளை அன்பளிப்பு செய்துள்ளார்

இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் திரு. சுந்தரமூர்த்தி சுமன்கரன் அவர்கள் எமது காரியத்திற்கு நேரில் வருகை தந்து காரியால...

தலா 50000.00 ரூபா வீதம் கடன் வழங்கப்பட்டது.

வாழ்வாதார உதவித்திட்டத்தின் நுண் கடன் திட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 5 பயனாளிகளுக்கு தலா 50000.00 ரூபா...

திரு. கதிர்காமதம்பி சுரேந்திரன் நேரில் வருகை தந்து கலந்துரையாடினார்.

வயாவிளான் புலம் பெயர் உறவுகளின் எமது ஆரம்ப பாடசாலைக்கான இளைய வயவர் குழுமத்தின் உறுப்பினர் (அவுஸ்ரேலியா)...

குட்டியப்புலம் மாணவ சிறார்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது.

வயாவிளான் GTMS குட்டியப்புலம் பாடசாலையில் 2022 ஆண்டு புதிதாக தரம் ஒன்றில் சேர்ந்த 24 மாணவ...

புத்தக பைகள், கொப்பிகள் வழங்கப்பட்டது.

வயாவிளான்மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் இளையவயவர் ஊடாக திரு....

முக்கிய அறிவித்தல்

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பு ஒரு அரச சார்பற்ற நிறுவனமாக சமூகசேவைகள் திணைக்களத்தில்...

சமீபத்திய செய்திகள்

பிரபலமான பதிவுகள்