சொந்த மண்ணை முத்தமிட்டு….

எண்பத்தாறில் ஓா் நாள் எதிலிகளாய் புறப்பட்டோம் ஈராயிரத்து பதினாறுவரை எம்துயரம் தீரவில்லை   சடசட வெனவே குண்டுகள் பறந்திட படபட வெனவே  நெஞ்சம் துடித்திட மளமள வெனவே கிடைத்ததை அள்ளி தடதட வெனவே...

சமீபத்திய செய்திகள்

பிரபலமான பதிவுகள்