வயாவிளான் மத்திய கல்லூாியில் தரம்-6 இற்கு விண்ணப்பம்

வயாவிளான் மத்திய கல்லூாியில் 2017 ஆம்  ஆண்டில் தரம்-06 இல் தமிழ்மொழி மூலமாகவும் ஆங்கில மொழிமூலமாகவும் கல்வி கற்க...

வயாவிளான் மாணவா்களின் நல்லினக்க ஓவியங்கள்…

கீாிமலையில் படையினரால் அமைக்கப்பட்ட வீட்டுத்திட்ட பகுதிகளில் வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி மாணவா்கள்     நல்லிணக்கத்தினை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான...

வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி மாணவிக்கு வெள்ளிப்பதக்கம்

இலங்கை பாடசாலைகள் பளுதூக்கல் சம்மேளத்தினால் நடத்தப்பட்ட  தேசிய மட்ட பளு தூக்கல் போட்டியில் வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி மாணவி...

கைவிடப்பட்ட நிலையில் வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி மைதான புனரமைப்பு, கவனத்தில் எடுக்குமா? பிாித்தானியா நலன்புாி சங்கம்

நலன்புாி சங்கம் பிாித்தானியா“  அமைப்பின் நிதியுதவியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த வயாவிளான் மத்திய கல்லூாியின் மைதானப்புனரமைப்பு நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக...

‘‘வீழ்ச்சியிலும் வளா்ச்சி கண்ட வயாவிளான் மத்தி‘‘

வடக்கே கடலும் கிழக்கு,தெற்கு மேற்கே விவ வடக்கே கடலும் கிழக்கு,தெற்கு மேற்கே விவசாயநிலங்களையும் கொண்டு யாழ்ப்பாணம் பலாலி பிரதான வீதியில்...

வயாவிளான் மத்தியின் வெற்றி நாயகிகளுக்கு கௌரவிப்பு

தேசிய மட்ட பளுதூக்கல் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற பாடசாலையின் வெற்றி நாயகிகளுக்கு இன்று(23) கௌரவிப்பு விழா ஒன்று பாடசாலை...

வயாவிளான் மத்திய கல்லூரிக்கு குழாய்கிணறு…

வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி அதிபர் வீ.ரி ஜெயந்தன் அவர்கள் விடுத்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகால்...

பழு தூக்கல் போட்டியில் வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி தேசிய மட்டத்தில் சாதணை..

பழு தூக்கல் போட்டியில் வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி தேசிய மட்ட பாடசாலைகளுக்கு இடையில் இடம்பெற்ற போட்டியில் சாதணை படைத்து,...

சமீபத்திய செய்திகள்

பிரபலமான பதிவுகள்