வாழ்வின் சாித்திரம் ‘‘கல்லடி வேலுப்பிள்ளை”

பிறப்பு : 1860 ஆம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் 7 ஆம் திகதி இலங்கையில் யாழ் பகுதியைச்சேர்ந்த‌ வசாவிளான் எனும்...

சமீபத்திய செய்திகள்

பிரபலமான பதிவுகள்