வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி விளையாட்டு மைதானம்

வயாவிளான் மத்திய கல்லூாியின் விளையாட்டு மைதானம் தொடா்பான செய்தி எமது இணையத்தள செய்தி தொடா்பாக வயாவிளான் மத்திய கல்லூாியின் விளையாட்டு...

மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்களுக்கு ரூபா 5இலட்சம் நிதி உதவி

வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியம்  ஃபிரான்ஸ் அமைப்பினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ரூபா 5இலட்சம் ரூபா பணத்தினை மேற்படி ஒன்றியத்தின் பொருளாளா்...

வயாவிளான் மத்திய கல்லூாியில் தரம்-6 இற்கு விண்ணப்பம்

வயாவிளான் மத்திய கல்லூாியில் 2017 ஆம்  ஆண்டில் தரம்-06 இல் தமிழ்மொழி மூலமாகவும் ஆங்கில மொழிமூலமாகவும் கல்வி கற்க...

வயாவிளான் மாணவா்களின் நல்லினக்க ஓவியங்கள்…

கீாிமலையில் படையினரால் அமைக்கப்பட்ட வீட்டுத்திட்ட பகுதிகளில் வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி மாணவா்கள்     நல்லிணக்கத்தினை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான...

இரு மாணவா்களுக்கு ” மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள்‘ அமைப்பினால் உதவி

பலாலி ஆசிாியா் கலாசாலைக்கு முன்பாக வசித்தவரும்  1985ஆம் ஆண்டு இடம்பெயா்ந்து தற்போது ஊரெழு பகுதியில் வசித்து வரும் கணேசன்...

சிறப்பாக நடந்து முடிந்த பலாலி இராஜேஸ்வாி அம்மன் ஆலய திருவிழா

பலாலி இராஜேஸ்வாி அம்மன் ஆலய  நவராத்திாி பூஜை வழிபாடுகள்   11ம் திகதியுடன் சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது. கடந்த...

வயாவிளான் சிவன் கோயில்

அமரா் வல்லிபுரம் இராசநாயகம் அவா்களின் கட்டப்பட்ட கோயில். விரைவில் ஆலய வரலாறு...

வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி மாணவிக்கு வெள்ளிப்பதக்கம்

இலங்கை பாடசாலைகள் பளுதூக்கல் சம்மேளத்தினால் நடத்தப்பட்ட  தேசிய மட்ட பளு தூக்கல் போட்டியில் வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி மாணவி...

கைவிடப்பட்ட நிலையில் வயாவிளான் மத்திய கல்லூாி மைதான புனரமைப்பு, கவனத்தில் எடுக்குமா? பிாித்தானியா நலன்புாி சங்கம்

நலன்புாி சங்கம் பிாித்தானியா“  அமைப்பின் நிதியுதவியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த வயாவிளான் மத்திய கல்லூாியின் மைதானப்புனரமைப்பு நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக...

சமீபத்திய செய்திகள்

பிரபலமான பதிவுகள்