வயாவிளான் சிவன் கோயில்

0
1733

அமரா் வல்லிபுரம் இராசநாயகம் அவா்களின் கட்டப்பட்ட கோயில்.

விரைவில் ஆலய வரலாறு…