பண உதவி வழங்கல் 108526.00

0
670

ஜேர்மன் வயாவிளான் மக்கள் ஒன்றியத்தினர் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பிற்கு ரூபாய் 108526.00 வழங்கியுள்ளார்கள். அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள் (14.06.2018)

LEAVE A REPLY