ரூபாய் 22000.00 வழங்கியுள்ளார்

0
150

வயாவிளானை சேர்ந்த லண்டனில் வசிக்கும் பரராசசிங்கம் சசிரூபன் அவர்கள் அவரின் தாயார் திருமதி பரராசசிங்கம் இராசயோகம் அவர்களின் நினைவாக வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்களின் செயற்பாட்டிற்காக ரூபாய் 22000.00 தொகையை வயாவிளான் உதவும் கரங்கள் அமைப்புக்கு வழங்கியுள்ளார். அவர்களுக்கு மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பு தமது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறது. 04.08.2019