உடைகள் வழங்கப்பட்டது. 06.09.2019

0
134

இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் தனி நபரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புதிய உடைகள் கொழும்புத்துறை துரையப்பா பாடசாலையில் கல்வி பயிலும் வசதி குறைந்த பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 06