26 வருடங்களின் பின்…

0
995

பலாலி ஆரோக்கியமாத ஆலயத்தின் பெருவிழா இன்று(08) யாழ் ஆயா் இல்ல குருமுதல்வா்  ஜெபரட்ணம் அவா்களினால் திருப்பலி ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது.