20000.00 ரூபா நிதி வழங்கியுள்ளார்.

0
176

பிரான்ஸில் வசிக்கும் வயாவிளானை சேர்ந்த திரு. மயூரன் கனகலிங்கம் அவர்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் கொடுப்பனவுக்கு

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினர் தமது நன்றிகளை தெரிவித்துகொள்கிறது.