ரூபா 100000 மூலம் அழகு படுத்தப்பட்டுள்ளது.

0
103

வயாவிளான் மீள் எழுச்சிக்கான உதவும் கரங்கள் அமைப்பினால் நடாத்தப்படும் சிவசக்தி முன்பள்ளி கட்டடமும், அதனோடு இணைந்த அறைகளும் கனடாவில் வசிக்கும் வயாவிளானைச் சேர்ந்த திரு. கதிரித்தம்பி சுப்ரமணியம் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட ரூபா 100000 மூலம் முற்றாக நிறப்பூச்சு பூசப்பட்டு அழகு படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நதி வழங்கிய திரு கதிரித்தம்பி சுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.